Montážne práce

Sme vybavení špičkovým náradím popredných profesionálnych výrobcov. Disponujeme dlhoročnými skúsenosťami vo výrobe i montážach rôznych konštrukcií z dreva, nábytkových zostáv, drevených obkladov ai.

Pod výrokom MONTÁŽ rozumieme kompletnú prácu od poskladania, osadenia až po ukotvenie a úpravy podľa potrieb na mieste. Súčasťou montáže je aj osadenie elektrických spotrebičov, drezov a rôznych “cudzích” komponentov do už existujúceho nábytku alebo drevených prvkov.
Cena montážnych prác je pre klientov, ktorým nábytok navrhujeme a vyrábame už v cene spolu s dovozom, montážou a vynáškou.

V prípade Vášho sťahovania, Vám vieme nábytok odborne zdemontovať, pobaliť a následne zmontovať aj s prípadnými odbornými zásahmi. Nábytok však nesťahujeme, na túto službu nemáme ani technické, ani ľudské možnosti. Tieto služby sme po dohode schopní vykonávať jednorázovo pre koncových klientov ako aj pre firmy na základe dlhšej spolupráce. Cenu u koncového klienta odhadujeme po dohode na základe obhliadky a určenia požiadaviek klienta. U firemnej spolupráce na základe dohôd o danom projekte podľa požiadaviek vykonaných prác, miesta a výkresovej dokumentácie.

Montážne práce - HMK nábytok